To festningsverk på Kongeveien

Veien fra Akershus Festning til Kastellet i København følger det som på 1600-tallet var den dansk-norske "festnings-kyst". I dette tidligere så omstridte område finnes idag bevart 11 større festningsanlegg. Flere har røtter som bygdeborger fra folkevandringstiden og enkelte har vært aktive militæranlegg frem til årtusenskiftet.1

Festningene er Akershus festning i Oslo, Fredrikstad ved Glommas munning, Fredriksten festning ved Halden, Marstrand fästning, Bohus festning ved Kungälv, Skansen Kronan i Gøteborg, Nya Älvsborg ved utløpet av Göta elv, Varberg festning, 'Kärnan' - et gjenstående forsvarstårn fra Helsingborgs slott, Kronborg slott ved Helsingör og Kastellet i København.

Disse sidene presenterer to av festningsverkene - Fredriksten festning og Bohus festning - gjennom store, interaktive, sfæriske panoramaer. Presentasjonen er en del av Interreg III prosjektet Kongeveien - en grenseløs historie og befinner seg på en datamaskin ved Avdeling for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.2

Panoramaene stiller visse minimumskrav til såvel nettleser, fremvisningsmaskinen og internettilgang. De kan betraktes i to adskilte formater - HTML5 eller Quick Time VR, avhengig av hvor oppdatert nettleseren er eller om QuickTime™ som kan lastes ned fra Apple Computer, er installert. Panaoramene er interaktive i den forstand at de gir utsyn fra et senter av en kule ved å holde musknappen nede mens man sleper rundt horisontalt og vertikalt i billedfeltet. Piltastene kan også brukes til rotasjon. Zoom inn og ut er på shift- og control- tastene.3


Two forts on the King's road.

This site is a presentation of two of the forts on the "King's road" from Oslo to Copenhagen - Fredriksten Fort in Halden and Bohus Castle in Kungälv. Both are documentet with full-screen, spherical panoramas as part of the Interreg III project Kongeveien - en grenseløs historie.

The panoramas are demanding of both computer and Internet bandwidth. They be viewed in the open HTML5 format or with the help of QuickTime™ which can be obtained from Apple Computer. As interactive panoramas, they can be rotated both horizontally and vertically with click-hold-and-drag (or the arrow keys), and also zoomed in and out with the shift and ctrl keys.

 
  1. Se Dag-Ivar Rognerød, Fra Akershus Festning til Kronborg Slott; En reise i nordisk grenseland, Foreningen Norden, Oslo, 1966. ISBN 82-992550-3-1
  2. Panoramaene er fotografert og satt sammen av Børre Ludvigsen og Kim Garvik. Presentasjonen er forfattet og bygget opp av Børre Ludvigsen med hjelp fra Kjell-Are Refsvik og Jan Høiberg ved Høgskolen i Østfold.
    Kartet over Bohus festning er tegnet av Thomas Löfberg, gjengitt med tillatelse fra Kungälv turistbyrå.
    Flyfotoet av festningsholmen i Kungälv er av Lantmäteriverket, Sverige gjennom eniro.se.
    Flyfotoet av Fredriksten festing er fra FellesGIS, Østfold Fylkeskommune. Kartene av Fredriksten er fra Nasjonale Festningsverk, Norge, gjengitt med tillatelse fra Nasjonale Festningsverk.
  3. QuickTime™ finnes for både Microsoft Windows og Apple OS X.
 

© Høgskolen i Østfold, 2006-2007 Last modified: Thu Aug 21 18:08:59 2014